Trafik Levhalarının Bilinirliği - Trafik Forum

xsol bayrak1.jpg

xsag bayrak1.png

Trafik Levhalarının Bilinirliği

Daha
3 yıl 11 ay önce #21 yazan admin
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
Bu belgede değinilen bulgular Ankara İli'nde 1478 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir anket çalışmasının sonuçunda elde edilmiştir.

Bu anket çalışmasında kullanılan yöntem ve sonuçlarının bir kısmı Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Ulaştırma dalında Yüksek Lisans yapan Erkut KIRMIZIOĞLU tarafından tez olarak sunulmuş ve kabul edilmiştir.

Çalışmanın detaylı bir raporu için buraya tıklayınız.

Trafik Levhalarının Bilinirliği
(Ankara Pilot Bölge Çalışması Özeti)

Trafik güvenliği açısından son derece önemli olan trafik işaret levhaları, yol kullanıcılarına yol ve çevresinin karakteristiği hakkında uyarı ve bilgi vererek trafiği düzenlemeyi amaçlamaktadır.Bir trafik işaretinin trafik güvenliğine olan katkısı, bu işaretin yol kullanıcıları tarafından kısa süre içerisinde algılanabilir ve anlaşılır olması şeklinde açıklanabilir. Küreselleşen dünyada kara ulaştıması alanında ki gelişmeler sonucunda trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında yaşanan sorunların ortadan kaldırılması amacıyla, ortak trafik kurallarının uygulanması ihtiyacı doğmuştur. Bu bağlamda, ülkemiz tarafından da parafe edilen ve içerisinde trafik işaret levhalarınında yer aldığı, Viyana Konvensiyonu. 8 kasim 1968 tarihinde Viyana’da imzaya açılmış, ve 1 Mayıs 1971 tarihinde Karayolu Trafiği Konvansiyonunu tamamlayan Avrupa Sözleşmesi(European Agreement) ile birlikte imzalanmıştır.

Ülkemizde "tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek" görev ve yetkisi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince KGM’ne verilmiştir. Trafik işaret levhalarının standartları, anlam, nicelik ve nitelikleri ile karayoluna uygulama tekniğinin esasları KGM tarafından tespit edilerek ayrıca bir el kitabı haline getirilmiştir. AB Uyum Süreci kapsamında 2004 yılında Viyana Konvensiyonu’na uygun olarak kullanılan bazı trafik işaret levhalarındaki “çapraz kırmızı çizgiler” kaldırılarak Avrupa Anlaşması kapsamında kabul gören tasarımlarla değiştirilmiştir.

Gerek AB Uyum Süreci’nde değiştirilen gerekse trafik ihlaleri ve kazaları ile ilişkisi yoğun olduğu düşünülen trafik işaret levhalarının sürücüler tarafından ne kadar ve nasıl bilindiğinin tespit edilmesi amacıyla Karayolu Trafik Güvenlik Kurulu (KTGK)tarafından bir anket çalışması yapılmasına karar verilmiş, bu amaçla da bir Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Çalışma Grubu üyelerince hazırlanan anket, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ulaşım Araştırma Merkezi tarafından Ankara ilinde seçilen bölgelerde uygulanmış ve sonuçları analiz edilmiştir.

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu Alt Çalışma Grubu tarafından seçilen ve a) trafik güvenliğine etkisi yüksek olması beklenen ve b) AB uyum süreci kapsamında değişen levhaları içeren 30 trafik işaret levhasının bilinirliği araştırılmıştır. Anket formları trafik güvenliği ve psikoloji konusunda uzman ve akademisyenlerden oluşan bir grup tarafından hazırlanmış olup, Ankara'nın çeşitli yerlerinde toplam 1.478 sürücüye uygulanmıştır.
Bu çalışmada öncelikli olarak, a) trafik işaret levhalarının bilinirlik seviyelerinin ve sorunlarının, b) bilinirlik seviyesini etkileyen sürücü özelliklerinin belirlenmesi, c) elde edilen bulgular doğrultusunda sürücü eğitimindeki yetersizliklerin belirlenmesi (gerek sürücü belgesi almadan ve gerekse aldıktan sonra) amacıyla çalışmalar yapılması hedeflenmiştir.
Sonuçlar, kontrol grubu olarak belirlenen trafik işaret levhalarının beklendiği gibi yüksek oranda bilindiğini; bazı işaretler levhalarının yeterli seviyede bilinmediğini, bazılarının diğerleriyle karıştırıldığını, bazılarının da tam tersi şeklinde algılandığını göstermiştir. AB Uyum sürecinde değiştirilen trafik işaret levhalarının yeni versiyonlarının bilinirliğinin azaldığı, hatta bu levhalara verilen tam tersi yanıtların çok yüksek oranlarda olduğu görülmüştür. Yeterli seviyede bilinmeyen trafik işaret levhalarınn altına açıklayıcı kelimelerin yazılmasının, ulaşım sistemindeki evrensel işaretlerin anlaşılmasını zorlaştıracağı görüşü benimsenmiştir.

Sürücülerin aşina olmadıkları levhaları çoğunlukla boş bıraktıkları, aşina oldukları ve daha sıklıkla gördükleri levhaları bilme oranlarının yükseldiği görülmektedir.Bunun için levhaların daha fazla yolla (medya, eğitimler, oyun programları vs ile) sürücülere hatırlatılmasında fayda vardır.
Ayrıca sürücü eğitimi programlarında daha az sıklıkla görünen levhalar biraz daha fazla vurgulanmalıdırlar. Benzer renk ve/veya şekillerden oluşan farklı levhaların karıştırılma olasılıkları yüksek olduğundan sürücü kurslarında bu levhaların farkları ve levhaların tasarımında kabul edilen renk ve şekil kodlamaları üzerinde durulmalıdır.

AB uyum sürecinde değişen trafik işaret levhalarının yeni hallerinin bilinirlik seviyelerindeki düşüş, eski ve yeni işaretlerin bilinirlik seviyelerinin karşılaştırmasında kesin olarak görülmektedir. Yeni işaretlerin ciddi oranlarda tam ters yanıtlar alması da ayrı bir sorundur. Bu sonuçlar yeni trafik işaret levhalarının en azından şimdilik, eskiler kadar iyi bilinmediğini göstermektedir.

Trafik işaret levhalarının bilinirliğinin artırılması için “eğitim ve denetim” içeren bir bakış açısı ile yaklaşılması gerektiğine ve eğitimin, farklı hedef kitlelere farklı araçlarla yaklaşılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Öğrencilere, örgün eğitim sistemi içinde aldıkları derslerde veya uygun olabilecek diğer ortamlarda eğitim verilmesi, okul bahçelerine trafik işaret levhalarının asılması, seviye belirleme sınavlarında trafik güvenliği ile ilgili sorulara yer verilmesi, yeni sürücü adaylarına sürücü kurslarında yapılacak eğitimlerde bu konuya ağırlık verilmesi, halen sürücü belgesi bulunanlar arasında, profesyonel olarak bu işi yapanların, taksi şoförü kamyon şoförü, vs. bağlı oldukları meslek kuruluşları tarafından düzenlenecek eğitim programları ile bilgilendirilmeleri, diğer yol kullanıcıları için de medya, sempozyumlar, yarışmalar, v.s. yolu ile eğitim verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu hedeflere ulaşmak için kısa vadede; yazılı ve görsel medyada çıkarılabilecek haber ve röportajlar çıkması ve yapılan anket çalışmasının sonuçlarının İnternet ortamında paylaşılmasının sağlanması, orta vadede yukarda belirtilen eğitim programlarının geliştirilmesinin uygun bir yöntem olacağı değerlendirilmiştir.

Trafik işaret levhalarına katılımcılar tarafından verilen yanıtların gruplandırılması sonucu, bazı trafik işaret levhalarının tam doğru olarak bilinmesine rağmen,bazılarının hiç bilinmediği ya da yanlış bilindiği, hatta bazıların ters anlam çağrıştırdığı gözlemlenmiştir.

Trafikte Önce Siz Örnek Olun, Diğerlerinin Değiştiğini Göreceksiniz...

Lütfen Giriş ya da Bir hesap oluştur oturumuna katılın

Daha
3 yıl 11 ay önce - 3 yıl 11 ay önce #22 yazan admin
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW

Trafikte Önce Siz Örnek Olun, Diğerlerinin Değiştiğini Göreceksiniz...
Last edit: 3 yıl 11 ay önce by admin.

Lütfen Giriş ya da Bir hesap oluştur oturumuna katılın

Sayfa oluşturma zamanı: 0.138 saniye
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com