Kişi Yaşadığı Gibi Araç Kullanır - Trafik Forum

xsol bayrak1.jpg

xsag bayrak1.png

Kişi Yaşadığı Gibi Araç Kullanır

Daha
5 yıl 4 ay önce #92 yazan admin
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
KİŞİ YAŞADIĞI GİBİ ARAÇ KULLANIR


İnsanbiyo-psiko-sosyal bir varlıktır. İşte belki bundan dolayı olsa gerekinsan davranışlarını tahmin edebilmek ve ona göre önlemler almak pekkolay olmamaktadır. Karmaşıklaşan toplumsal yaşam , teknolojideki başdöndürücü gelişmeler ve insanların her gün bir önceki günden daha fazlatüketici olma, daha çok harcamaya yönelten medya baskısı, insanlarındaha iyi ve rahat bir yaşam sürdürme isteklerini adeta sahip olduklarıveya olacakları otomobilleri ile kendilerini özdeşleştirmeleri bizleribugünkü duruma getirmiştir diyebiliriz.

Değişmeve gelişme arasındaki farkı her zaman iyi anlamak, her değişmeninmutlaka bir gelişme olmayabileceğini, belki de eskiden daha olumsuz birdurumun ortaya çıkmış olabileceğini düşünmemiz gerekiyor sanırım.

Türkiye'nintrafikte yaşadığı sorunlara baktığımızda tıpkı yukarıda yaptığımızaçıklamaya benzer bir durumla karşılaşmaktayız.Bazı şeylerin birlikte"doğrusal orantılı olarak" artıp eksilmesi gerekir.Trafiğe çıkan biraraç, mevcut diğer araçlar ve trafik için Gestalt yaklaşımına göresöylersek "bütüncül bir tehlike" oluşturmaktadır.

Ülkeolarak nasıl dünyaya yeni gelen her çocuk için onun ileride ihtiyacıolacak eğitim, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakzorunda isek, bunu yapmadığımızda eğitim sorununun diğer sorunları daberaberinde getirmesi kaçınılmazdır.

Aynıörneği her bir yeni araç için de düşünebiliriz.Her bir arcın trafiğegetireceği yeni yükler yol,otopark,servis,akaryakıt ihtiyacı ve belkide en önemlisi bu karmaşaya yeni bir sürücünün daha eklenmesi demektir.

Freudagöre insanlık "medeniyetin bedelini nevrozla ödemektedir".Günümüzdebunca olumsuzluğu görünce keşke hep nevrozla ödesek diyorum medeniyetinbedelini.Bu bedeli çok daha ağır,çok daha fazlasıyla ödüyorgibiyiz.Pahalı bedel ödediğimiz alanlardan biriside "trafik"olmaktadır.Her gün televizyon ve gazetelerin baş sayfalarını,ilk haberlerinimutlaka bir trafik haberi,kaza haberi dolduruyor.Hele birde çoğunluklauzatılan milli ve dini bayramlar belki de "trafik canavarının" en çoksevdiği günler olmaktadır.Trafik kazaları sadece Türkiye'nin değil, pekçok gelişmiş veya gelişmekte olan ülkesinde önde gelen ölüm nedenleriarasına girmiştir.Örneğin ABD'de trafik kazaları,kalp ve damarhastalıkları ve değişik kanserlerden sonra gelen ölüm nedenidir.( Levyve Moskowitz, 1982 )

Birçok ülkede ölümlerin % 50'si trafik kazalarından meydanagelmektedir.(Erdem,1977) ABD'de ve dünyanın bir çok ülkesinde durumböyle ise trafik konusu Türkiye'nin en başta gelen ve çözümü çok zorolan temel sorunlarından birisidir.

Günümüzdetrafik kazalarının daha çok insane-araç-yol vb. (çevresel faktörler )dan kaynaklandığı düşünülmektedir. Belli bir sonucun ortaya çıkması,birden fazla değişkenle ilgili ise bu sonucun veya olumsuzluğun ortadankaldırılması, etkisinin azaltılabilmesi diğer durum ve problemlere dahada zor olmaktadır.

Trafikkazalarının % 50’sinin insandan kaynaklandığı düşünülürse,bu en önemlitemel faktörün iyi incelenmesi ve alınacak olan önlemlerin buna uygunolarak düşünülmesi gerekir. Trafik Kazaları Ve Yaş : Bu konuda batıdayapılan çok sayıdaki kapsamlı araştırmalarda trafik kazalarının dahaçok 16-25 veya 18-24 yaşları arsındaki genç sürücüler tarafındanyapıldığını ortaya koymaktadır.Yine bu yaş gruplarındaki gençlerin kazayapma oranlarının diğere yaş gruplarına gore 3 kat fazla olduğubildirilmektedir.

ErgenlikPsikolojisi araştırma sonuçlarına gore bu yaşlar belki de, insanehayatının en fırtınalı kısa olmasına rağmen “çok uzun geçen” birdönemidir.Yanlış ve hatalı özdeşim kurma,prestij kazanma ve macerapeşinde koşma 24 saatin genç için yeterli görülmemesi gibi kaza riskini

artıran bir çok kişilik özellikleri genellikle bu yaş dönemine özgü davranışlar arasında yer almaktadır.

Yaşlailgili olan bir başka risk grubu ise köy ve kasabalarada tarımsalüretimin artması,trafik denetiminin hemen hemen hiç olmaması nedeniyle“çocuk “ denilebilecek yaştakilerin yol açtıkları trafik kazalarıdır.Bukazalar daha çak traktör kazaları şeklinde olmakta ve çok sayıda işçitaşıması nedeniyle ölü sayısı da artmaktadır.

Yaşlailgili olan bir başka risk grubu da 65 yaş üstündeki sürücülerin yolaçtığı kazalardır. Bu yaş grubu için kazaya yol açan faktörler gençsürücülerden oldukça farklılık göstermektedir. Değişen durumları hemenvermeme,araç kulanma yeteneklerinin bozulması, yavaşlaması ve duyuorganlarının işlevlerinin azalması gibi nedenler sayılabilir. Türkiyekoşullarında düşünüldüğünde ileri yaştaki sürücülerin her ne kadarehliyetleri olsa bile yeni kuralları ve araçları özellikleriniöğrenebilmeleri oldukça zorlaşmaktadır.

TrafikKazaları Ve Cinsiyet : Davranışlarımızın ortaya çıkmasında ve kontroledilmesinde cinsiyetin önemli bir fonksiyonu bulunmaktadır. Aynışekilde sürücünün cinsiyetinin de kazalarla ilişkili olabileceği ilerisürülebilir. Yapılan bir çok araştırma erkeklerin kadınlardan dahafazla kaza yaptığını ortaya koymaktadır. Fakat bu sonuç yanıltıcıolabilmektedir. Çünkü erkek sürücü sayısı ve erkek sürücülerin çalışmave yol şartları göz önüne alındığında durumun değiştiğinigöstermektedir. Ayrıca kadınların herhangi tehlike ve ani karaverilmesi

gerekliolan bir durumda erkekler kadar hızlı karar verip uygulamayageçiremeyecekleri ve duygusal davranımlarının sonucu daha çok kazalarayol açacaklarını söyleyebiliriz. Unutulmaması gereken bir nokta tümileri sürülen savlar araştırma bulgularından yoksundur,mutlakaaraştırılması gerekir.

Üçüncüolarak sürücülerin evli veya bekar olmalarına göre de kaza yapma riskiüzerinde durulmuştur. 45 yaşın üzerindeki erkeklerle dul ve boşanmışyada ayrılmış olan 25 yaşın altındaki erkeklerin her yaştan evlierkeklere göre kaza yapma risklerinin daha yüksek olduğu

belirtilmektedir. (Danavan ve ark. 1983, akt. Sümer, 1997 )

Trafikte Önce Siz Örnek Olun, Diğerlerinin Değiştiğini Göreceksiniz...

Lütfen Giriş ya da Bir hesap oluştur oturumuna katılın

Sayfa oluşturma zamanı: 0.179 saniye
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com